USLUGE REGISTRACIJE KOMPANIJA U CRNOJ GORI

Otvorite svoju kompaniju, filijalu ili predstavništvo u Crnoj Gori

Formiranje kompanije je Zakonski I prvi korak ka uspješnom razvoju svakog poslovanja u Crnoj Gori. Naš stručni tim je spreman da pruži kvalifikovanu i brzu uslugu u svim pitanjima osnivanja kompanije i dalju podršku u svakoj fazi razvoja vašeg poslovanja, pomažući vam da uštedite vrijeme i izbjegnete nepotrebne rizike.
t

Usluge registracije preduzeća u Crnoj Gori uključuju:

Savjetovanje o izboru optimalnog organizaciono-pravnog oblika Vaše firme

Možemo pomoći u
registraciji pravnih lica kao što su:

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
 • Akcionarsko društvo (“AO”)
 • Predstavništvo ili ekspozitura vaše strane kompanije
 • Crnogorska neprofitna organizacija
Registracija pravne adrese kompanije

Pravna adresa je obavezni atribut svake kompanije, a bez nje je postupak registracije pravnog lica jednostavno nemoguć.

Priprema neophodnih paketa dokumenata

Kompletna dokumentacija koja je potrebna za osnivanje preduzeća u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore

Stručna podrška Vašem poslovanju

Naša Firma sebe vidi kao partnera svakom svom klijentu - podržavajući i pružajući pouzdana i inteligentna poslovna rješenja i održavajući dinamičan profesionalni odnos.

Sprovođenje registracije

Priprema, podnošenje i prijem dokumenata kod poreskih organa i službe državne statistike

Proces formiranja preduzeća

 1. Pravni konsalting

 2. Izrada osnivačkih dokumenata

 3. Poreska registracija

 4. Dobijanje pečata kompanije

 5. Otvaranja bankovnog računa

L
Preporučujemo Poslovni paket

Podržavamo vas u prvim koracima u otpočinjanju djelatnosti, kako biste se mogli fokusirati na razvoj poslovanja i prodaje.

Poslovni paket sadrži:

Razvoj optimalnog modela- Konsalting:
 • Analiza finansijskih, poreskih i pravnih aspekata vaših budućih aktivnosti u Crnoj Gori
 • Podrška u izboru odgovarajućeg pravnog oblika poslovnog prisustva
 • Savjeti o izboru modela oporezivanja
 • Savjetovanje o finansiranju preduzeća i profitu
Registracija preduzeća i otvaranje bankovnih računa
 • Savjetovanje o registraciji pravnih lica, filijala i predstavništava
 • Izrada osnivačkih akata
 • Podrška pri izboru pravne adrese
 • Priprema dokumenata za registraciju preduzeća, filijale ili predstavništva
 • Registracija kod poreskih organa
 • Podrška pri izboru banke i otvaranju bankovnog računa
 • Podrška za radnu dozvolu
Analiza vašeg poslovanja u vezi sa računovodstvom, porezima i menadžmentom
 • Razvoj računovodstvene metodologije
 • Razvoj računovodstvene i poreske politike
 • Izrada formata korporativnog izveštavanja
 • Prilagođavanje lokalnog računovodstvenog sistema, integracija sa korporativnim sistemima
Ostala pravna podrška

Na vaš zahtjev, naš tim može da sprovede i sveobuhvatnu poslovnu podršku u daljim fazama razvoja vašeg poslovanja:

 • Izmjene i dopune Statuta i drugih konstitutivnih dokumenata kompanije, nakon čega slijedi registracija promjena u Centralni registar.

 • Registracija promjene generalnog direktora, prodaja i kupovina udjela u osnovnom kapitalu društva, promena sastava akcionara i vlasništva.

 • Registracija promjene pravne adrese, imena kompanije i sl.

 • Izrada i pregled komercijalnih ugovora: nabavka roba, usluga, ugovori o licenciranju

 • Pomoć u dobijanju radnih dozvola i viza za strane zaposlene

Prihodi
Rashodi
Investicije
Kapital