Prijava i odjava radnika

Prijava i odjava radnika je zakonska procedura. Prilikom zapošljavanja novog lica, obaveza je poslodavca da sa osobom koju zapošljava sklopi Ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu. Uz ostalu prateću dokumentaciju, kao što je kopija važeće putne isprave, kopija radne knjižice, kopija diplome, uz potrebne formulare vrši se prijava zaposlenog na penziono i zdravstveno osiguranje. Takođe, prilikom prekida ugovora o radu formira se zakonom predviđena dokumentacija i predaje kod nadležnih organa kako bi se zaposleno lice izbrisalo sa evidencije zaposlenih kod tog pravnog subjekta, čime prestaju obaveze iz radnog odnosa ka zaposlenom. Preduzeće Aktiva Sistem, za svoje klijente, tj klijente koji imaju ugovor o vođenju poslovnih knjiga, ovu uslugu obavlja u sklopu dogovorene cijene, dok je za ostale privredne subjekte ova cijena 15 eura po zapošljenom.