Poreski i finansijski konsalting

Poreski i finansijski konsalting u svojoj suštini spada u savjetodavne usluge. Klijentu se predočavaju svi aspekti zakonske regulative, kao recimo Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, Zakonu o porezu na dobit fizičkih lica, Zakon o radu i druga zakonska regulativa koja uređuje poslovni ambijent u Crnoj Gori. Klijent u saradnji sa nama organizuje poslovanje u optimumu zakonske regulative, čime iskorišćava sve benefite koje nudi poslovanje u Crnoj Gori, a uz sigurnost pridržavanja okvira Zakonske regulative.