Likvidacija preduzeća i ostale statusne promjene

Preduzeće Aktiva Sistem u sklopu svojih redovnih usluga nudi i usluge oko pravnog i zakonskog regulisanja prestanka rada preduzeća. Takođe, u ponudi su i usluge oko statusnih promjena koja se javljaju u preduzeću u toku poslovanja kao što su: Promjena direktora i ovlašćenih lica, promjene vlasničkih udjela-osnivača kod prodaje ili ustupanja preduzeća, povećanje osnivačkog udjela, promjena oblika organizovanja i dr.