Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge se obavljaju u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše ovu oblast. Društvo Aktiva Sistem je, u skladu sa tim, registrovano za obavljanje računovodstvenih poslova. Knjigovodstvo se vodi na savremenom softwer-u, po principu dnevne ažurnosti. Cijena knjigovodstvenih usluga se dogovara unaprijed, čime se eliminišu takozvani „skriveni troškovi“, i za taj obim posla se sačinjava valjani pisani ugovor, čime se klijenti osiguravaju za valjanost i ispravnost informacija. Cijena usluga se formira po procjeni obima posla koji se radi za klijenta, a počinje od osnovne cijene za najniži obim poslovne saradnje u iznosu od 50,00 eura bez pdv.

• vođenje glavne knjige,
• analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
• vođenje knjige KUF I KIF
• obračun poreza na dodatu vrednost,
• vođenje poreskih evidencija,
• popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
• izradu završnog računa,
• izradu međugodišnjih bilansa,
• vođenje blagajne, platnog prometa
• obračun zarada i pravljenje izvještaja
• obračun ugovora o djelu i autorskih honorara,
• knjiženje maloprodaje, veleprodaje
• vođenje računovodstva po troškovnim mjestima i projektima
• pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
• izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
• izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,
• razne druge usluge po želji klijenta.