Izrada biznis planova

Izrada biznis planova je namijenjena malim i srednjim preduzećima kao i preduzetnicima. Obično se Biznis plan zahtjeva kao dokumenat koji je potreban prilikom apliciranja za finansijska sredstva u vidu kredita kod poslovnih banaka ili drugih institucija. Biznis plan je veoma važan kod otpočinjanja novih investicija, jer može pokazati ekonomsku isplativost samog projekta, sve njegove slabe tačke, nivo rizika i ostale aspekte koji će se javljati tokom projekta.